Kunstenario


Vakopleiding Kunstacademie Friesland te Leeuwarden


Een aantal foto's van mijn processen bij diverse onderwerpen/thema's/onderzoeken, p eriode 2015 - 2018:

- Thema 'Spanning'

- Thema 'Groei'

- Thema 'Wiegen'

- Vorm 'Wiebertjes'

- Thema 'Duister'

- Thema 'Gouden Kaf'

- Onderwerp 'Model'