Kunstenario


Illustraties

Ik heb als mede-schrijfster en illustratrice meegewerkt aan verschillende Waddensprookjes, bedacht door Geke Nijenhuis auteur van het kinderboekje 'Snup Snap en Snoepie' (samen met Alieke van Kalsbeek).

Voor het door Geke geschreven kinderboekje Fokke en Jikke, heb ik alle foto's bewerkt. Dit boekje is verkrijgbaar bij OpenluchtmuseumIt Damshûs te Nij Beets.

Het Waddensprookje 'Wibe Wadstra', is in 2016 gepubliceerd in de informatiekrant van Schiermonnikoog, getitelt 'Lytje Pole', geschreven door Geke Nijenhuis, geïllustreerd door Wanda.


Afbeelding: een 1e schets van Wobbe Waddenreus